1. علی اکبر مجدی , مژگان جعفرپورجاغرق , بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها) , همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
 2. علی اکبر مجدی , نسرین عربی , ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد , همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
 3. علیرضا حیدر نژاد , محمد علی عامری , علی اکبر مجدی , عباس قبادی , طراحی سبک زندگی اعتقادی کارکنان ناجا , کنفرانس بین المللی دین، مهنویت وکیفیت زندگی , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
 4. علی اکبر مجدی , سید جواد رامیار , حمید معتمدی , بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد , کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
 5. علی اکبر مجدی , سید جواد رامیار , حمید معتمدی , بررسی رابطه دینداری وتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی , نخستین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
 6. علی اکبر مجدی , سید ابوالفضل حسینی , علی اصغر اسماعیلی , علی زینلی , تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل , international conference on humanities psychololgy and social science , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
 7. ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , مهلا محمدی , بررسی نقش اعتماد به پزشک بر سلامت ذهنی بیماران در شهر مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 8. علی اکبر مجدی , تاثیر تماشای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارج از کشور بر احساس هویت ملی جوانان15-30 ساله شهر مشهد , اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
 9. علی حامد مقدم , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , رضا مشرف , بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد , اولین کنفرانس ملی معماری و شهر سازی اسلامیو ترسیم سیمای شهر پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
 10. علی اکبر مجدی , محمد مظلوم خراسانی , امید رضائی , بررسی رابطه اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی , چشم انداز سلامت بعد از ده سال , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 11. علی اکبر مجدی , محمد مظلوم خراسانی , امید رضائی , بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و سلامت اجتماعی , چشم انداز سلامت بعد از ده سال , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 12. علی اکبر مجدی , محمد مظلوم خراسانی , امید رضائی , واکاوی رویکرد رفتاری-فرهنگی در تبیین علل اجتماعی سلامت , چشم انداز سلامت بعد از ده سال , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 13. علی اکبر مجدی , امید رضائی , دینداری وهرزه نگاری اینترنتی , نخستین گنگره فضای مجازی وآسیب های اجتماعی نو پدید , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۹