1. رها شکفته , حسین میرزائی , علی اکبر مجدی , غلامرضا صدیق اورعی , سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی , جامعه شناسی اقتصادی و توسعه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲, صفحه ۳۱۱-۳۳۱
 2. بتول صیفوری طغرالجردی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹, صفحه ۱-۲۹
 3. بتول صیفوری طغرالجردی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته , زن و جامعه - جامعه شناسی زنان , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸, صفحه ۲۵۵-۲۷۶
 4. علی اکبر مجدی , بتول صیفوری , غلامرضا حسنی درمیان , فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 , مدیریت استاندارد و کیفیت , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲, صفحه ۱۸-۲۷
 5. علی اکبر مجدی , محمود تیموری , سیداحمد میرمحمدتبار , تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۲۱-۵۰
 6. سید جواد رامیار , علی اکبر مجدی , محمد مظلوم خراسانی , نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان , جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱-۳۲
 7. علی اکبر مجدی , حسین اکبری , محمدرضا حیدری , فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی , تحقیقات فرهنگی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۸۵-۱۱۹
 8. فاطمه اسحقی , محمد مظلوم خراسانی , علی اکبر مجدی , عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبی , مطالعات اجتماعی گردشگری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۹۲
 9. علی اکبر مجدی , حمید مسعودی , مهسا صادقی نژاد , تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی( , مدیریت سرمایه اجتماعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۴۲۹-۴۵۰
 10. ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , علی اصغر اسماعیلی , نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان , تحقیقات نظام سلامت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۲-۵۷
 11. سیداحمد میرمحمدتبار , علی اکبر مجدی , مریم سهرابی , فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۸۷-۲۱۱
 12. سیداحمد میرمحمدتبار , علی اکبر مجدی , لیلی بنیاد , بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) , مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۲۳-۱۵۶
 13. مسعود چاری صادق , علی اکبر مجدی , بررسی ارتباط ارزش های گروهی ، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباط , جامعه شناسی نهادهای اجتماعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۹۷-۱۳۱
 14. علی اکبر مجدی , فردین محمدی , بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۶۱-۱۸۶
 15. ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393 , سالمند شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۰-۱۸
 16. علی اکبر مجدی , حسین رمضانی , مژگان عظیمی هاشمی , بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۱۷-۲۳۸
 17. امید رضائی , محمد مظلوم خراسانی , علی اکبر مجدی , مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد , مطالعات امنیت اجتماعی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۳۹-۱۶۲
 18. علی رضا حیدرنژاد , قاسم قنبری , علی اکبر مجدی , بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) , پژوهش نامه مطالعات مرزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱-۲۴
 19. بابک حسن زاده , علی اکبر مجدی , علی یوسفی , هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی , روش شناسی علوم انسانی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۲۱-۱۴۸
 20. علی اکبر مجدی , علی رضا حیدرنژاد , امید رضائی , قاسم قنبری , بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد , مطالعات پژوهشی راهور , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۱-۳۱
 21. علی اکبر مجدی , امید رضائی , سیمین برادران , پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۳۹-۱۶۰
 22. علی اکبر مجدی , امید رضائی , سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن , مطالعات جامعه شناختی جوانان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۶۵-۱۸۳
 23. علی اکبر مجدی , رامپور صدرنبوی , حسین بهروان , محمود هوشمند , سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین , علوم اجتماعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۶۱